Wybierz język    
Polski   Polski
English   English
Deutsch   Deutsch
    Logowanie do konta

    

Twój schowek

Liczba produktów: 0 szt

Zastosowania

Obiekty Muzealne

       Oświetlenie ma decydujący wpływ na percepcję eksponatów oglądanych w muzeum. Tworzy klimat we wnętrzu, umożliwia skupienie uwagi na oglądanych przedmiotach.


Obok samych eksponatów, oświetlenie jest jednym z równorzędnych czynników,  które warunkują powodzenie medialne ekspozycji. Światło pomaga widzieć eksponaty, ale też zwiększa odczuwanie przeżyć estetycznych, a także stanowi czynnik prowadzący pomiędzy poszczególnymi punktami wystawy.

 

  

Deutsche Kinemathek Museum Fur Film Und Fernsehen, BERLIN

 


 

       W oświetleniu obiektów muzealnych należy stosować źródła światła o odpowiednio dobranej temperaturze barwowej oraz wysokim wskaźniku oddawania barw. Atrakcyjność eksponowanych obiektów powinno się wzmacniać poprzez modelowanie światłem w oświetlanym wnętrzu.

Oświetlenie ma być bodźcem stymulującym dla człowieka, ma wywoływać odczucia i pobudzać jego wyobraźnię. Odpowiednio dobrane oświetlenie musi współgrać z prezentowanymi eksponatami. Ma być ich uzupełnieniem, nie może jednak pełnić dominującej funkcji.

 

 

  

Muzeum Dzwonów i Fajek, PRZEMYŚL

 

 

       Podstawową zasadą przy oświetlaniu muzeów jest dążenie do zapewnienia odbiorcom wygody widzenia oraz stworzenie właściwego otoczenia świetlnego do prezentowanych zbiorów. Wygoda widzenia zależy od czynników ilościowych oraz jakościowych oświetlenia.

 

Zapewnienie wygody widzenia oznacza spełnienie następujących warunków:

  • pełnej zdolności rozróżniania szczegółów, 
  • sprawnego spostrzegania, pozbawione ryzyka dla człowieka oraz przedmiotów,
  • spostrzegania połączonego z pewną przyjemnością, która nie prowadzi do odczucia  niewygody, nadmiernego zmęczenia.

 
 


Musikinstrumenten Museum, BERLIN

 

   
Otoczenie świetlne jest to środowisko oddziałujące na człowieka fizjologicznie i psychologicznie, utworzone we wnętrzu przez światło. Na jakość otoczenia  świetlnego, klimatu budowanego we wnętrzu decydujący wpływ ma:

  • poziom i rozkład natężenia oświetlenia, 
  • sposób wprowadzenia światła do wnętrza,
  • postrzegana barwa światła, (odcień, nasycenie, rozkład odcienia i nasycenia we wnętrzu).  

 

 

  Tabakmuseum, VIERRADEN

 

 


        Modelowanie oświetlenia w muzeach wykorzystuje się, aby wytworzyć równowagę lub kontrast pomiędzy światłem kierunkowym, a rozproszonym. Kryterium to jest szczególnie istotne przy wnętrzach muzealnych. 

Ogólny wygląd wnętrza ulega poprawie, gdy kształt i powierzchnia znajdujących się w nim eksponatów ukazane są w dość wyrazisty sposób. Ma to miejsce, gdy światło dociera głównie z jednego kierunku, wówczas cienie, które mają bardzo istotne znaczenie dla dobrego modelowania tworzą się bez wyraźnego nieładu i mają uporządkowany szereg.
Zastosowane oświetlenie nie może być zbytnio kierunkowe, gdyż wytworzy za ostre cienie, ani zbyt rozproszone, gdyż wtedy otoczenie może stać się dość monotonne.

 

Muzem Dzwonów i Fajek, PRZEMYŚL

Systemy opraw

Nowości   |    Produkty   |    Zastosowania   |    Systemy sterowania oświetleniem   |    Oświetlenie awaryjne   |    Obiekty   |    Materiały

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019